Kodeks pracy - jakie ważne zmiany czekają nas w 2019 roku ?

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej.

Jedną z ciekawych zmian jest możliwość prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz nowy 10 letni okres obowiązku jej przechowywania. Dotychczas okres ten wynosił aż 50 lat.

Zmieni się również sposób prowadzenia akt osobowych, o wszystkich tych zmianach oraz o ich wpływie na obowiązki pracodawców będziemy mówić na szkoleniu.


Zapraszamy do poznania i zrozumienia z nami szeregu niezbędnych zagadnień obejmujących:

  • Zatrudnianie: rodzaje umów o pracę, obowiązkowe elementy umów o pracę, obowiązki informacyjne, różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia, inne rodzaje umów, które można zawrzeć z pracownikami.
  • Zwalnianie: okresy wypowiedzenia dla umów terminowych i bezterminowych, tryb rozwiązania umowy o pracę, skracanie lub wydłużanie okresów wypowiedzenia, pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem umowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, poprawne formułowanie przyczyny wypowiedzenia, zwolnienie bez wypowiedzenia chorego pracownika, wpisy do świadectwa pracy.
  • Obowiązki Pracodawców i Pracowników: obowiązki pracodawcy zatrudniającego 20, 50, 100 lub 250 pracowników, zatrudnianie niepełnosprawnych, rodzaje kar porządkowych.
HR dla firm Wrocław, Szkolenie pracowników Wrocław, Rekrutacja pracowników Wrocław, Szkolenia z zarządzania Wrocław, Szkolenia motywujące Wrocław
  • Obowiązki wynikające z BHP: szkolenia BHP, rodzaje i terminy przeprowadzania szkoleń, badania profilaktyczne pracowników.
  • Urlopy wypoczynkowe: wymiar urlopu wypoczynkowego, nabycie urlopu w pierwszym roku pracy, urlop proporcjonalny, urlop w niepełnym wymiarze zatrudnienia, okresy od których zależy wymiar urlopu 20 i 26 dni, najbardziej popularne zwolnienia od pracy.
  • Ochrona rodzicielstwa: ograniczenia w zatrudnianiu kobiet w ciąży i pracowników opiekujących się dziećmi do 4 roku życia, przerwy na karmienie dziecka, urlopy związane z rodzicielstwem.
  • Wynagrodzenia i odprawy: dodatek za pracę w porze nocnej, odprawa emerytalno rentowa, odprawa pieniężna dla pracowników, limity potraceń z wynagrodzeń, diety, stawki za 1 km przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych,limity km.
  • Czas pracy: dla okresów rozliczeniowych 1, 3, 4 miesięcznych, dodatki za godziny nadliczbowe, limity godzin nadliczbowych, rekompensowanie pracy ponadwymiarowej i nadliczbowej, przerwy obowiązkowe wliczane do czasu pracy i płatne, systemy i okresy rozliczeniowe, wyjścia pracowników w celu załatwiania spraw.

Gwarantujemy, że w trakcie 8 godzinnych zajęć poznasz i zrozumiesz najważniejsze i niezbędne zagadnienia związane z „ twardym HR”.

Terminy szkoleń:
Wrocław - 17-18 grudnia 2018
Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań - terminy do uzgodnienia

Cena szkolenia:
650 PLN + 23% VAT

(cena zawiera udział w szkoleniu, serwis kawowy, materiały oraz certyfikat uczestnictwa)


Poniżej znajdą Państwo informację na temat najczęściej wybieranych przez naszych Klientów szkoleń tematycznych:

Twardy HR dla specjalistów

Zapraszamy do poznania i zrozumienia z nami szeregu niezbędnych zagadnień obejmujących...

Czytaj więcej

Weź kurs na AWANS

Strategia skutecznego awansowania dla ambitnych kobiet, które chcą się dowiedzieć, co mogą zrobić...

Czytaj więcej

Zaangażowanie pracowników

Marzeniem każdego pracodawcy są zmotywowani i lojalni pracownicy, tacy, którzy każdego dnia ...

Czytaj więcej

Pracuj Efektywniej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto deleniti ullam est nulla nesciunt....

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Platforma Kariery Aneta Ilkiewicz-Krawczyk z siedzibą w Żerniki Wrocławskie, ul. Jesionowa 8c, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych na moją rzecz usług. Jednocześnie potwierdzam, że mam ukończone 16 lat i jestem świadomy, że przysługuje mi prawo do wglądu w moje dane osobowe oraz prawo do odwołania udzielonej zgody i żądania usunięcia moich danych osobowych.
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM